keşfet

derip dünyayı cem etme önünde seninle kalmayanı nidersin

yoldan çıkma

arılar