Forum

Ziraat

Toprak ve bitki besleme, tarla bitkileri, bitki koruma, tarımsal biyoteknoloji, zootekni, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama alanlarından bilgiler & güncel paylaşımlar.

  • Toprak nedir, nasıl oluşmuştur, yapısı ve diğer tüm özellikleri. Bitki besin elemenletleri. Bitkilerin işleyişleri. 
  • Tarla bitkileri. Türler ve özellikleri. Yetiştirme,hasat ve daha fazalsı
  • Bitki koruma. Bitki zararlıları. Kimyasal ve biyolojik mücadele.
  • Zootekni. Hayvan yetiştirme, bakım.
  • Tarımsal biyoteknoloji.
  • Tarım makinaları. Tüm alet ve ekipmanlar. Tasarım özellikleri, kullanım alanları ve daha fazalası
  • Tarımsal yapılar. Hayvan barınakları, seralar, işletmeler, arazi toplulaştırma, sulama sanat yapıları, ölçme değerlendirme ve projeler
  • Sulama. bitkiler için gerekli su ihtiyacı ve özellikleri, bitki su tüketimi, sulama yöntemleri, sulama tesisleri,