Forum

Kızıl Şahin

Ovanın güçlü yırtcılıarı arasında en çok populasyona sahip olanıdır. Sıcak hava akımlarıyla yükselen keskin görüşlü bir türdür. Uçuşları vehavada süzülüşleriyle kaya kartallarına çok benzer görüntüler oluştururlar. Ama kartallardan daha hızlı manevralar yapabilirler. Yerden yükselişleri orta derecede hızlıdır. Kemirgenler ve sürüngenler başlıca yiyecek kaynaklarıdır...