Forum

Tüm Yıl boyunca Evde Bitki Yetiştiriciliği

 

Evinizde bulunan televizyon ekranı gibi uzun süreli olarak kullanılan yapay ışık kaynakları bitkilerin ışık ihtiyaçlarını belirli oranda  karşılayabilirler. ışık kaynaklarına yaklaşık 15 ile 50cm uzaklıkta bir alana bitkileri konumlandırmalıdır.  Bu yöntem kesin bir çözüm olmaz. Sıcaklık, su ve besin ihtiyaçlarının karşılandığı ışık ihtiyaçlarının karşılanamaması durumlarında  belirli bir süreyle uygulanabilir. 
 

 

Bitkilerin fizyolojik ve biyokimyasal işlevlerinin gerçekleşebilmesi için öncelikle ışık, sıcaklık, su, nem, köksalıp tutunarak beslenecekleri toprak ve yıl boyunca sürekli olarak değişken oranlarda belirli hızlarda etki eden hava karışımına ihtiyaç duyarlar. En doğru Işık;, yılın farklı dönemlerinde  , belirli oranlarda ve özelliklerde türe has yaşamsal koşullarını sağlayan anavatanlarında etki eder.

 

Doğal alanından taşınmış bitkiler beklen gelişimlerini  sadece gerekli koşullar sağlandığında gerçekleştirebilirler.

Işığın süresi, şiddeti ve özelliklerinin billinmesi ve belirlli bir plan dahilinde uygulanması gerekir. Bitkilerin ışık ihtiyacı diğer etmenlerle birlikte ele alınır. Tek başına bir etmenin çözülmesi işlevlerin gerçekleşebilmesi için yeterli değildir. Bu konu hakkında daha detaylı bir bilgiler ayrıca paylaşılmaya çalışılacaktır.

 

Toprak doğal bir bütündür; yani toprak bulunduğu yerde o toptaktır (1).

 

Her türlü durumda yinelememiz gereken bir durum var şöyle ki; tüm varlıklar beklenen ve gözlemlenen tüm özelliklerini ancak ancak doğal ortamlarında sergilerler. taşınmış bir bitki artık o beklenen özelliklerini göstermeyebilir. taki tüm koşullar sağlanıncaya kadar. Ve bu süre de çok fazla olamaz. Bir yere kadar sabredebilirler. Çiçek açmaları, bir dönem için gelişim göstermiş olmaları sorun olmadığı manasına gelmez.

 

 

 

 

 

 

 

 (1)2002 Gülağa Şimşek Atattürk Ünviversitsi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:146 Taprak Etüt ve Haritalama